phone mail more_horiz
Budapestpszichológia Logo
 
https://budapestpszichologia.hu/images/articles/31/dependens-szemelyisegzavar.jpg

Önként vállalt szolgaság – a dependens személyiségzavar

A dependencia (alárendeltség, függés) mint személyiségvonás nem jelent feltétlenül diszfunkcionalitást. Ha rugalmas módon, szituációnak megfelelően alkalmazzák, akkor erősítheti a szociális kapcsolatokat, segítheti az alkalmazkodást az élet számos területén, ahol érdemes alárendelnünk magunkat valaminek. Tulajdonképp, mindenki dependens valamilyen mértékben.

A dependens személyiségzavar, mint diagnosztikus kategória a patológiás függést jelenti. Ebbe a kategóriába sorolható személyek túlzottan alárendelődnek, mindig szükségük van megerősítésre, képtelenek maguktól döntéseket hozni. Hogy lássuk, miben nyilvánul meg a patológiás dependencia, folytassuk a diagnózissal.

A dependens személyiségzavar diagnózisa

Fiatal felnőttkortól kezdve számos különféle helyzetben megnyilvánuló mindent átható mintázat, mely a túlzott gondoskodás iránti szükségletben nyilvánul meg. Ami alárendelődő és megkapaszkodó viselkedést, szeparációtól való félelmet eredményez. Az alábbiak közül 5 vagy több tünet szükséges a diagnózishoz.

  1. Nehezére esik mások tanácsa és biztatása nélkül döntéseket hozni.
  2. Másokra van szüksége, hogy felelősséget vállaljanak az élet főbb területein.
  3. Nehezen fejezi ki ellenvéleményét, mert fél mások támogatásának elvesztésétől.
  4. Nehezére esik önállóan kezdeményezni, vagy csinálni valamit az önbizalomhiánya miatt.
  5. Mások támogatásának elnyerése érdekében önként ajánlkozik számára kellemetlen feladatok elvégzésére.
  6. Gyámoltalanul érzi magát egyedül, mert fél, hogy nem képes gondoskodni magáról.
  7. Ha egy szoros kapcsolata megszakad, sürgősen újat keres a gondoskodás és támogatás biztosítása érdekében.
  8. Irreálisan foglalkoztatja az egyedülléttől való félelem és az önmagáról való gondoskodás.

Kiszolgáltatva, önmagukat lebecsülve sodródnak a dependeciával

A dependens személyiségzavarral élők önmagukat tehetetlennek, inkompetensnek látják, míg másokat magabiztosnak és kompetensnek észlelnek. Fokozott félelem figyelhető meg náluk az elutasítástól. Fontos számukra, hogy védelmező és gondoskodó személyekkel tartsanak fenn kapcsolatot, akikkel minimálisra igyekeznek csökkenteni a kapcsolat megszakadásának a valószínűségét, alárendelődés és konfliktuskerülés által.

Jellemző rájuk az asszertivitás hiánya, és a szociális készségek alacsony szintje. Mivel a dependens személyek képtelenek elviselni a másoktól történő elszakadást, hajlamosak rövid idő alatt intenzív kapcsolatokba bonyolódni. Ilyenkor jellemző, hogy nem válogatják meg kellően a partnerüket, így előfordulhat, hogy megbízhatatlan, esetleg bántalmazó párt választanak.

A dependens személysiégzavar kialakulása

A zavar kialakulásának hátterében gyakran feltételezhető, hogy a dependens személyek olyan családban nőttek fel, ahol a gyermek gondoskodás iránti fokozott igényét jutalmazták, az önálló cselekvéseit viszont nem erősítették meg. Ehhez társulhatnak olyan szülői elvárások, melyek azt közvetítették, hogy ha nem rendelődnek alá mások akaratának, akkor egyedül maradnak.

Pszichodinamikus terápiával, kognitív viselkedés terápiával és séma terápiával hatékony eredményeket lehet elérni a zavar kezelésében.

Amennyiben úgy érzed, pszichológus segítségére lenne szükséged, fordulj hozzánk bizalommal.

A személyiségzavarokat összefoglaló írásunkat itt találod.

Hipochonder vagyok?

Egyre gyakrabban halljuk, hogy valakire azt mondják, hipochonder. A hírekben viszont gyakran arról beszélnek, hogy nem fordulunk időben orvoshoz. Mi az igazság?

Szűcs Dániel

Pszichológus, tanácsadó szakpszichológus jelölt